Anti Air

Rank Name
JFFKHiryuu
95
2.3h
0.70
5%
33
0.24
JFFKLesBear
126
5.8h
0.36
7%
81
0.23
JFFKGrimReaper
0
0s
0
0%
0
0