Main Battle Tanks

Rank Name
JFFKHiryuu
678
24.4h
0.46
38%
380
0.26
JFFKLesBear
658
30.5h
0.36
36%
283
0.15
JFFKGrimReaper
213
12.8h
0.28
63%
42
0.05