SAIGA 12K

Weapon category: Shotguns
Rank Name
JFFKHiryuu
0
1.0h
68
1.10
20%
4
6%
11
56%
JFFKLesBear
0
2.0h
79
0.64
31%
9
11%
11
44%
JFFKGrimReaper
2
4.3h
230
0.89
57%
13
6%
11
53%