DMR

Rank Name
JFFKHiryuu
5m
4
0.78
0%
0
0%
8
28%
JFFKLesBear
1.3h
28
0.36
1%
2
7%
13
9%
JFFKGrimReaper
12.3h
713
0.97
13%
86
12%
12
31%