LMG

Rank Name
JFFKHiryuu
17.7h
816
0.77
12%
147
18%
38
12%
JFFKLesBear
41.5h
1 440
0.58
26%
275
19%
49
7%
JFFKGrimReaper
22.7h
1 246
0.91
23%
54
4%
34
16%